Privacy

Onderstaand bericht is afkomstig van het CBG:

Op juridisch gebied zijn er twee belangrijke zaken waar stamboomonderzoekers mee te maken krijgen: privacy en auteursrecht. Hoe moeten stamboomonderzoekers omgaan met gegevens van nog levende personen en wat valt er precies onder het auteursrecht?

Privacy
Je mag als stamboomonderzoeker gegevens over levende personen verzamelen. Het delen ervan met anderen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan. Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Op basis van die wet hoor je bij stamboomonderzoek de volgende regels te volgen:

Informeer de personen om wie het gaat.
Laat aan hen zien om welke informatie het gaat.
Vraag toestemming om de gegevens te publiceren.
Als alternatief kun je ook besluiten om geen gegevens openbaar te maken van personen die minder dan 100 jaar geleden zijn geboren. Daarnaast is het goed om terughoudend te zijn bij het publiceren van gegevens over familieleden die misstappen hebben begaan.

Zijn je eigen persoonsgegevens zonder toestemming gepubliceerd, spreek dan degene die dat deed daarop aan. Komen jullie niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die instelling houdt toezicht op naleving van de Wbp.

Tip
Toestemming voor publicatie geldt alleen voor de gelegenheid en vorm waarmee iemand akkoord gegaan is. Stemt iemand in met publicatie in een familieboek, dan mag je daarna niet zomaar zonder zijn of haar goedkeuring een digitale versie hiervan online zetten.

Auteursrecht
Of het auteursrecht een rol speelt bij stamboomonderzoek, verschilt per onderdeel. Genealogische feiten (plaatsen, namen en datums) vallen bijvoorbeeld niet onder het auteursrecht en mogen zomaar door andere onderzoekers worden gekopieerd. Gaat het om een zogenoemde ‘creatieve schepping’, zoals een foto of een door jou geschreven familieverhaal, dan is het auteursrecht wel van toepassing.

Je kunt natuurlijk besluiten om helemaal niets meer te publiceren, maar dan zullen andere onderzoekers ook niet meer zo snel informatie met jou delen.

De beste oplossing is om simpelweg respect te hebben voor het werk van andere onderzoekers en altijd te verwijzen naar de auteur van wie je de gegevens hebt overgenomen. Dat is tenslotte ook belangrijk in verband met een goede bronverantwoording.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *