Parenteel van Jan Jans Stoker [Kuipers 0994]

I Jan Jans Stoker [Kuipers 0994] is geboren in 1755. Jan trouwde met Yke Hylkes [Kuipers 0995]. Yke is geboren in 1755.
Kinderen van Jan en Yke:
1 Jetske Jans Stoker [Kuipers 0497], geboren op 4 december 1780 in Langezwaag. Volgt II-a.
2 Sake Jans Stoker [Kuipers 0994k1], geboren in 1794. Volgt II-b.
II-a Jetske Jans Stoker [Kuipers 0497] is geboren op 4 december 1780 in Langezwaag, dochter van Jan Jans Stoker [Kuipers 0994] (zie I) en Yke Hylkes [Kuipers 0995]. Zij is gedoopt op 31 december 1780 in Langezwaag. Jetske is overleden op 7 april 1856 in Schoterland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 8 april 1856 [bron: Schoterland Overlijdensakte nummer A 195]. Jetske trouwde, 31 jaar oud, op 27 mei 1812 in De Knijpe [bron: Schoterland Huwelijksakte nummer A6] met Albert Klazes Brouwer [Kuipers 0496], 38 jaar oud. Albert is geboren op 12 augustus 1773 in Oudehorne, zoon van Klaas Beenes Brouwer [Kuipers 0992] en Trijntje Tijsses [Kuipers 0993]. Albert is overleden op 5 september 1844 in Schoterland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 september 1844 [bron: akte a144].
Kinderen van Jetske en Albert:
1 Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248], geboren op 27 februari 1813 in De Knijpe. Volgt III.
2 Klaas Brouwer [Kuipers 0496k1], geboren op 1 februari 1816 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 februari 1816 [bron: Schoterland Geboorteakte B6].
II-b Sake Jans Stoker [Kuipers 0994k1] is geboren in 1794, zoon van Jan Jans Stoker [Kuipers 0994] (zie I) en Yke Hylkes [Kuipers 0995].
Kinderen van Sake uit onbekende relatie:
1 Jan Sakes Stoker [Kuipers 0994k2], geboren op 13 april 1823 in Schoterland.
2 Jentje Sakes Stoker [Kuipers 0994k2], geboren op 27 april 1826 in Opsterland.
3 Ike Sakes Stoker [Kuipers 0994k2], geboren op 18 juli 1829 in Langezwaag.
4 Jetske Sakes Stoker [Kuipers 0994k2], geboren op 6 december 1832 in Opsterland.
5 Margjen Sakes Stoker [Kuipers 0994k2], geboren op 24 november 1842 in Oudehorne.
III Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] is geboren op 27 februari 1813 in De Knijpe, zoon van Albert Klazes Brouwer [Kuipers 0496] en Jetske Jans Stoker [Kuipers 0497] (zie II-a). Van de geboorte is aangifte gedaan op 6 maart 1813 [bron: Schoterland Geboorteakte B7]. Jan is overleden op 13 april 1895 in Schoterland, 82 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 7 november 1841 in Schoterland [bron: akte a62] met Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249], 22 jaar oud. Johanna is geboren op 28 april 1819 in Opsterland, dochter van Durk Drijfhout Braunius [Kuipers 0498] en Antje Wisses Luxwolda [Kuipers 0499]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 mei 1819 [bron: Opsterland Geboorteakte nummer B 51]. Johanna is overleden op 29 oktober 1893 in Schoterland, 74 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Albert Jans Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 13 augustus 1842 in Schoterland. Volgt IV-a.
2 Jetske Jans Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 29 november 1844 in Schoterland. Volgt IV-b.
3 Durk Jans Brouwer [Kuipers 0124], geboren op 26 december 1846 in Nieuwehorne (Schoterland). Volgt IV-c.
4 Antje Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 7 maart 1849 in Schoterland. Volgt IV-d.
5 Klaas Jans Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 28 juni 1851 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 juli 1851 [bron: akte a173].
6 Jantje Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 18 oktober 1853 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 oktober 1853 [bron: akte a255].
7 Janke Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 30 december 1855 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 2 januari 1856 [bron: akte a1].
8 Klaas Jans Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 31 juli 1857 in Schoterland. Volgt IV-e.
9 Hendricus Jans Brouwer [Kuipers 0248k1], geboren op 27 oktober 1863 in Schoterland. Volgt IV-f.
IV-a Albert Jans Brouwer [Kuipers 0248k1] is geboren op 13 augustus 1842 in Schoterland, zoon van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13 augustus 1842 [bron: akte a167]. Albert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 3 juni 1866 in Schoterland [bron: akte a59] met Pietertje Breeuwsma, 29 of 30 jaar oud. Pietertje is geboren in 1836 in Scharnegoutum.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 8 april 1883 in Schoterland met Annigje Jans Talen, 30 of 31 jaar oud. Annigje is geboren in 1852 in Tjalleberd.
IV-b Jetske Jans Brouwer [Kuipers 0248k1] is geboren op 29 november 1844 in Schoterland, dochter van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 november 1844 [bron: akte a 246]. Jetske is overleden in 1926, 81 of 82 jaar oud. Jetske trouwde, 20 jaar oud, op 15 september 1865 in Schoterland [bron: akte a70] met Wytze Stoker, 23 of 24 jaar oud. Wytze is geboren in 1841 in Langezwaag.
IV-c Durk Jans Brouwer [Kuipers 0124] is geboren op 26 december 1846 in Nieuwehorne (Schoterland), zoon van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 december 1846 [bron: Schoterland Geboorteakte A 223]. Durk is overleden op 27 december 1892 in Schoterland, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27 december 1892 [bron: Schoterland Overlijdensakte nummer A 297]. Durk trouwde, 20 jaar oud, op 5 december 1867 in Schoterland [bron: Schoterland Huwelijksakte nummer 65] met Neeltje Jans Woudstra [Kuipers 0125], 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 25 april 1841 in Oranjewoud, dochter van Jan Hanzes Woudstra [Kuipers 0250] en Teunisjen Jans Bosma [Kuipers 0251]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26 april 1841 [bron: Schoterland Geboorteakte A 82].
Kinderen van Durk en Neeltje:
1 Johanna Brouwer [Kuipers 0124k1], geboren op 3 februari 1869 in Nieuwehorne (Schoterland). Volgt V-a.
2 Theunisje Brouwer [Kuipers 0124k1], geboren op 16 december 1870 in Schoterland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 december 1870 [bron: Schoterland Geboorteakte A 377].
3 Theunisje Brouwer [Kuipers 0124k1], geboren op 24 september 1872 in Schoterland. Volgt V-b.
4 Jan Brouwer [Kuipers 0124k1], geboren op 10 januari 1874 in Nieuwehorne (Schoterland). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 januari 1874 [bron: Schoterland Geboorteakte A 13].
5 Jan Brouwer [Kuipers 0062], geboren op 22 januari 1877 in Nieuwehorne (Schoterland). Volgt V-c.
6 Hans Brouwer [Kuipers 0124k1], geboren op 11 december 1879 in Schoterland.
IV-d Antje Brouwer [Kuipers 0248k1] is geboren op 7 maart 1849 in Schoterland, dochter van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 maart 1849 [bron: akte a76]. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 17 oktober 1869 in Schoterland met Siebe Scheper, 21 of 22 jaar oud. Siebe is geboren in 1847 in Mildam.
IV-e Klaas Jans Brouwer [Kuipers 0248k1] is geboren op 31 juli 1857 in Schoterland, zoon van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 augustus 1857 [bron: akte a61]. Klaas trouwde, 35 jaar oud, op 14 mei 1893 in Schoterland met Trijntje Post, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1865 in Nieuwehorne (Schoterland).
IV-f Hendricus Jans Brouwer [Kuipers 0248k1] is geboren op 27 oktober 1863 in Schoterland, zoon van Jan Alberts Brouwer [Kuipers 0248] (zie III) en Johanna Durks Braunius [Kuipers 0249]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28 oktober 1853 [bron: akte a300]. Hendricus trouwde, 36 jaar oud, op 24 mei 1900 in Schoterland met Wietske Verwer, 29 of 30 jaar oud. Wietske is geboren in 1870 in Oudehorne.
V-a Johanna Brouwer [Kuipers 0124k1] is geboren op 3 februari 1869 in Nieuwehorne (Schoterland), dochter van Durk Jans Brouwer [Kuipers 0124] (zie IV-c) en Neeltje Jans Woudstra [Kuipers 0125]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 4 februari 1869 [bron: Schoterland Geboorteakte A 31]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 11 maart 1896 in Zutphen met Alle Pool, 31 of 32 jaar oud. Alle is geboren in 1864 in Appelscha.
Kind van Johanna en Alle:
1 Dirk Jan Pool [Kuipers 0124k2], geboren in 1896. Dirk is overleden op 14 september 1896 in Herwen en Aerdt, geen jaar oud.
V-b Theunisje Brouwer [Kuipers 0124k1] is geboren op 24 september 1872 in Schoterland, dochter van Durk Jans Brouwer [Kuipers 0124] (zie IV-c) en Neeltje Jans Woudstra [Kuipers 0125]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 september 1872 [bron: Schoterland Geboorteakte A 300]. Theunisje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 1 juli 1894 in Schoterland met Jan Klaassen, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1869 in Zutphen.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 1 maart 1916 in Zutphen met Gerrit Jan Mensink, 49 of 50 jaar oud. Gerrit is geboren in 1866 in Warnsveld.
Kinderen van Theunisje en Jan:
1 Jantje Klaassen [Kuipers 0124k2], geboren in 1895 in Zutphen. Jantje is overleden op 8 februari 1895 in Zutop, geen jaar oud.
2 Gerritje Klaassen [Kuipers 0124k2], geboren in 1895. Gerritje is overleden op 15 juli 1898 in Zutphen, 2 of 3 jaar oud.
3 Derk Jan Klaassen [Kuipers 0124k2], geboren in 1895 in Zutphen. Derk is overleden op 13 augustus 1905 in Zutphen, 9 of 10 jaar oud.
V-c Jan Brouwer [Kuipers 0062] is geboren op 22 januari 1877 in Nieuwehorne (Schoterland), zoon van Durk Jans Brouwer [Kuipers 0124] (zie IV-c) en Neeltje Jans Woudstra [Kuipers 0125]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22 januari 1877 [bron: Schoterland Geboorteakte A 35]. Jan is overleden in maart 1917, 40 jaar oud.
Beroep:
pakhuisknecht
Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 3 november 1897 in Zutphen met Arendiena Schepers, 17 of 18 jaar oud. Arendiena is geboren in 1879 in Neede, dochter van Antonie Schepers en Geertrui Segenhout. Arendiena is overleden op 29 augustus 1898 in Zutphen, 18 of 19 jaar oud.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 8 februari 1899 in Zutphen [bron: Zutphen Huwelijksakte nr. 14] met Frederika Aleida (Rika) Lintvelt [Kuipers 0063], 21 jaar oud. Rika is geboren op 25 januari 1878 in Zutphen, dochter van Frederik Lintvelt [Kuipers 0126] en Johanna Hendrika Maria Bruins [Kuipers 0127]. Rika is overleden op 19 februari 1955 in Roosendaal, 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Rika:
1 Jan Paul Brouwer [Kuipers 0062k1], geboren in 1911 in Duisburg (D). Jan is overleden op 8 september 1941 in Zevenaar, 29 of 30 jaar oud.
Beroep:
schipper
2 Hermina Frederika (Mimi) Brouwer [Kuipers 0031], geboren op 19 september 1912 in Duisburg (D). Volgt VI.
VI Hermina Frederika (Mimi) Brouwer [Kuipers 0031] is geboren op 19 september 1912 in Duisburg (D), dochter van Jan Brouwer [Kuipers 0062] (zie V-c) en Frederika Aleida (Rika) Lintvelt [Kuipers 0063]. Mimi is overleden op 18 mei 1998 in Roosendaal, 85 jaar oud.
Notitie bij Mimi: Hermina is in oktober 1942 met haar twee dochters gevlucht vanuit Duisburg naar Nederland.
Zij verbleefonder ander in Apeldoorn en Zuthpen.
Mimi trouwde, 20 jaar oud, op 6 mei 1933 in Duisburg (D) met Oskar Robert (Oskar) Rühs [Kuipers 0030], 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1934. Oskar is geboren op 28 juli 1911 in Duisburg (D), zoon van Oscar Russ [Kuipers 0060] en Ida Jeworowski [Kuipers 0061]. Oskar is overleden op 31 oktober 1953 in Essen (D), 42 jaar oud.
Beroep:
groenteman
Algemeen:
Werkte in de hoogovens bij Krupp
Kinderen van Mimi en Oskar:
1 Friederike Hermine (Riekie) Rühs [Kuipers 0015], geboren op 14 november 1932 in Duisburg (D). Volgt VII.
2 Ida Gertrud Rühs [Kuipers 0030k1], geboren op 26 september 1934 in Duisburg (D). Zij is gedoopt op 4 november 1934 in Duisburg (D). Ida is overleden op 25 april 2003, 68 jaar oud (oorzaak: kanker).
Notitie bij overlijden van Ida: Tijdens de zwangerschap van dochter Herma werd bij ida baarmoederhalskanker geconstateerd. Zij is uiteindelijk aan deze kankervorm overleden.
VII Friederike Hermine (Riekie) Rühs [Kuipers 0015] is geboren op 14 november 1932 in Duisburg (D), dochter van Oskar Robert (Oskar) Rühs [Kuipers 0030] en Hermina Frederika (Mimi) Brouwer [Kuipers 0031] (zie VI). Zij is gedoopt op 14 mei 1933 in Duisburg (D) [bron: Trouwboekje].
Notitie bij de geboorte van Riekie: Riekie was een voorkind van Oscar en Hermine. Oscar en Hermine hadden wel eerder willen trouwen, maar omdat Oscar in de zomer van 1932 was opgepakt door de Nederlandse douane wegens smokkel en in het gevang van Breda werd opgesloten, heeft hun huwelijk pas -6 mei 1933 plaats gevonden.
Op deze trouwdatum staat de geboorte van Riekie ingeschreven, hetgeen als erkenning door huwelijk genoemd wordt.
Eén week na de bruiloft is Riekie, toen al zes maanden oud, gedoopt in Duisburg.
Riekie is overleden op 12 oktober 2012 in Roosendaal, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18 oktober 2012 in Roosendaal Crematorium.
Notitie bij Riekie: Over de achternaam bestaat de nodige onduidelijkheid.
In officiële akte staat haar achternaam zelfs op twee verschillende manieren geschreven.
Uit eigen zeggen van Riekie moet haar naam met R ü h s geschreven worden.
In het trouwboekje staat de u zonder umlaut.
Het lijkt alsof er Rufs staat, maar dat is geschreven in een oud-Duitse schrijfstijl.
Riekie trouwde, 18 jaar oud, op 5 november 1951 in Roosendaal met Cornelis Adrianus (Cor) Hellemons [Kuipers 0014], 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10 november 1951 in Roosendaal [bron: Heilig Hart kerk]. Cor is geboren op 12 maart 1929 in Roosendaal-Stekvelden, zoon van Johannes (Jan) Hellemons [Kuipers 0028] en Petronella (Pieta) van Dongen [Kuipers 0029]. Cor is overleden op 5 november 2007 om 00:30 in Roosendaal-Westrand, 78 jaar oud (oorzaak: keelkanker). Hij is gecremeerd op 9 november 2007 in Bergen op Zoom Crematorium.
Notitie bij Cor: Op de rouwkaart staat vermeld "Mijn bobijntje is leeg". Door velen werd gedacht dat door hem hier een andere naam voor een dynamo werd bedoeld.
Maar een bobijn is een rol, die in de breifabriek van zijn vader werd gebruikt.
Cor bedoelde dus dat zijn rol "bobijntje" oftewel zijn leven op was.
Functie:
Ere-voorzitter van de Roosendaalse Biljart Bond
Onderscheiding:
Drager van de Oranje Nassau in het zilver
Kinderen van Riekie en Cor:
1 Hermine Petronella (Piem) Hellemons [Kuipers 0007], geboren op 28 oktober 1952 in Roosendaal. Piem is overleden op 27 januari 2010 in Huijbergen, 57 jaar oud. Zij is begraven op 30 januari 2010 in Huijbergen.
Notitie bij overlijden van Piem: Tijdens de kerkviering werd door dochter Marieke hetvolgende voorgelezen:
Ik had je nog willen bereiken.
Nog willen vragen: "Was het goed zo...?"
Ik had je nog graag willen spreken, al was het maar eenmaal.
Maar misschien was het afscheid dan nog zwaarder geworden.
Ik had je zo graag nog eens willen spreken.
Nog willen vragen: "Heb je gezien dat die er was en die ook ...?"
Heb je al die mensen gezien? Allemaal voor jou.
Ik hoop dat je ons ziet, en al die mooie bloemen.
Ik hoop dat je het gehoord hebt: De liederen, de woorden, de muziek.
Ik wil je nog bedanken, voor al de dagen van jou met ons.
Een ander kan het haast niet geloven: Zoveel mooie dagen, zoveel liefde.
En vooral dagen om niet te vergeten.
2 Oskar Robert (Oskar) Hellemons [Kuipers 0014k1], geboren op 7 februari 1954 in Roosendaal. Oskar is overleden op 22 juli 2013 in Breda Ziekenhuis, 59 jaar oud. Hij is gecremeerd op 27 juli 2013 in Roosendaal Begraafplaats Zegestede.

Index (66 personen)

Bosma, Teunisjen Jans (*13-12-1819, †24-04-1893) [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c
Braunius, Durk Drijfhout (*07-08-1778, †02-07-1868) [Schoonvader van III]  III
Braunius, Johanna Durks (*28-04-1819, †29-10-1893) [Partner van III]  III; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Breeuwsma, Pietertje (*1836) [Partner van IV-a]  IV-a
Brouwer, Albert Jans (*13-08-1842) [Nummer IV-a]  IV-a
Brouwer, Albert Klazes (*12-08-1773, †05-09-1844) [Partner van II-a]  II-a; III
Brouwer, Antje (*07-03-1849) [Nummer IV-d]  IV-d
Brouwer, Durk Jans (*26-12-1846, †27-12-1892) [Nummer IV-c]  IV-c; V-a; V-b; V-c
Brouwer, Hans (*11-12-1879) [Zoon van IV-c]  IV-c,6
Brouwer, Hendricus Jans (*27-10-1863) [Nummer IV-f]  IV-f
Brouwer, Hermina Frederika (Mimi) (*19-09-1912, †18-05-1998) [Nummer VI]  VI; VII
Brouwer, Jan (*10-01-1874) [Zoon van IV-c]  IV-c,4
Brouwer, Jan (*22-01-1877, †?-03-1917) [Nummer V-c]  V-c; VI
Brouwer, Jan Alberts (*27-02-1813, †13-04-1895) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Brouwer, Jan Paul (*1911, †08-09-1941) [Zoon van V-c]  V-c,1
Brouwer, Janke (*30-12-1855) [Dochter van III]  III,7
Brouwer, Jantje (*18-10-1853) [Dochter van III]  III,6
Brouwer, Jetske Jans (*29-11-1844, †1926) [Nummer IV-b]  IV-b
Brouwer, Johanna (*03-02-1869) [Nummer V-a]  V-a
Brouwer, Klaas (*01-02-1816) [Zoon van II-a]  II-a,2
Brouwer, Klaas Beenes (*1739) [Schoonvader van II-a]  II-a
Brouwer, Klaas Jans (*28-06-1851) [Zoon van III]  III,5
Brouwer, Klaas Jans (*31-07-1857) [Nummer IV-e]  IV-e
Brouwer, Theunisje (*16-12-1870) [Dochter van IV-c]  IV-c,2
Brouwer, Theunisje (*24-09-1872) [Nummer V-b]  V-b
Bruins, Johanna Hendrika Maria (*30-12-1849, †24-04-1908) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Dongen, Petronella (Pieta) van (*29-07-1900, †23-12-1967) [Schoonmoeder van VII]  VII
Hellemons, Cornelis Adrianus (Cor) (*12-03-1929, †05-11-2007) [Partner van VII]  VII
Hellemons, Hermine Petronella (Piem) (*28-10-1952, †27-01-2010) [Dochter van VII]  VII,1
Hellemons, Johannes (Jan) (*14-05-1895, †26-01-1992) [Schoonvader van VII]  VII
Hellemons, Oskar Robert (Oskar) (*07-02-1954, †22-07-2013) [Zoon van VII]  VII,2
Hylkes, Yke (*1755) [Partner van I]  I; II-a; II-b
Jeworowski, Ida (*24-09-1888) [Schoonmoeder van VI]  VI
Klaassen, Derk Jan (*1895, †13-08-1905) [Zoon van V-b]  V-b,3
Klaassen, Gerritje (*1895, †15-07-1898) [Dochter van V-b]  V-b,2
Klaassen, Jan (*1869) [Partner van V-b]  V-b
Klaassen, Jantje (*1895, †08-02-1895) [Dochter van V-b]  V-b,1
Lintvelt, Frederik (*22-02-1852, †11-04-1908) [Schoonvader van V-c]  V-c
Lintvelt, Frederika Aleida (Rika) (*25-01-1878, †19-02-1955) [Partner van V-c]  V-c; VI
Luxwolda, Antje Wisses (*1781, †1853) [Schoonmoeder van III]  III
Mensink, Gerrit Jan (*1866) [Partner van V-b]  V-b
Pool, Alle (*1864) [Partner van V-a]  V-a
Pool, Dirk Jan (*1896, †14-09-1896) [Zoon van V-a]  V-a,1
Post, Trijntje (*1865) [Partner van IV-e]  IV-e
Rühs, Friederike Hermine (Riekie) (*14-11-1932, †12-10-2012) [Nummer VII]  VII
Rühs, Ida Gertrud (*26-09-1934, †25-04-2003) [Dochter van VI]  VI,2
Rühs, Oskar Robert (Oskar) (*28-07-1911, †31-10-1953) [Partner van VI]  VI; VII
Russ, Oscar (*17-07-1886) [Schoonvader van VI]  VI
Scheper, Siebe (*1847) [Partner van IV-d]  IV-d
Schepers, Antonie [Schoonvader van V-c]  V-c
Schepers, Arendiena (*1879, †29-08-1898) [Partner van V-c]  V-c
Segenhout, Geertrui (*1839, †07-03-1911) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Stoker, Ike Sakes (*18-07-1829) [Dochter van II-b]  II-b,3
Stoker, Jan Jans (*1755) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Stoker, Jan Sakes (*13-04-1823) [Zoon van II-b]  II-b,1
Stoker, Jentje Sakes (*27-04-1826) [Dochter van II-b]  II-b,2
Stoker, Jetske Jans (*04-12-1780, †07-04-1856) [Nummer II-a]  II-a; III
Stoker, Jetske Sakes (*06-12-1832) [Dochter van II-b]  II-b,4
Stoker, Margjen Sakes (*24-11-1842) [Dochter van II-b]  II-b,5
Stoker, Sake Jans (*1794) [Nummer II-b]  II-b
Stoker, Wytze (*1841) [Partner van IV-b]  IV-b
Talen, Annigje Jans (*1852) [Partner van IV-a]  IV-a
Tijsses, Trijntje (*1739, †1779) [Schoonmoeder van II-a]  II-a
Verwer, Wietske (*1870) [Partner van IV-f]  IV-f
Woudstra, Jan Hanzes (*1811, †13-06-1890) [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Woudstra, Neeltje Jans (*25-04-1841) [Partner van IV-c]  IV-c; V-a; V-b; V-c
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.0 op 24-08-2018 16:12:14 door Chris J.M. Kuipers