Baas boven Baas

Schreef ik vorige keer dat waarschijnlijk de familie Suikerbuik de grootste West-Brabantse familie zou kunnen zijn.

De West-Brabantse familie Luijks doet er nog eens een schepje bovenop.

Deze uit Luik afkomstige familie(s) is of zijn naar alles waarschijnlijkheid uit Luik gevlucht voor de pest, die in Europa vanuit het zuiden zich steeds verder uitbreidde.

Deze middeleeuwse ziekte, ook wel genaamd de Straf van God en ook de Zwarte Dood zorgde destijds voor een ware volksverhuizing.

De uit België dus afkomstige familie Luijks  is blijkens het gepubliceerde HTM 53.923 personen groot, en heb ik gemaakt met een alphabetische index.

En dat zijn alleen nog maar de publiceerbare familieleden van levende mensen, die minimaal 100 jaar geleden geboren zijn, of die inmiddels zijn overleden.

Hier moet je nog eens drie generaties bijtellen die ik wel in mijn genealogisch bestand heb staan, maar die volgens die  “….” nieuwe wetgeving niet meer mogen worden opgenomen in dit overzicht.

Maar die kunt U ten aller tijde wel bij mij opvragen, want dat verbiedt deze wetgeving niet.

Uw mail sturen naar: chris@kuipersgenealogie.nl

Grootste West Brabantse Familie

Zojuist heb ik het HTM  bestand van de FAMILIE SUIKERBUIK gemaakt.

Dit is dus het parenteel van mijn schoonzusje José Suikerbuik, gehuwd met mijn broer Leo..

Zover ik kan nagaan heb ik met ruim 50.000 afstammelingen hiermee de grootste familie van West-Brabant in kaart gebracht.

Binnenkort is dit HTM voor U allen gratis op deze website beschikbaar.

Ik daag iedereen uit om mij aan te  tonen dat deze familie NIET de grootste van West-Brabant is.

Uw reactie zie ik dan wel op mijn mail: chris@kuipersgenealogie.nl

En nooit vergeten:  Uw hulp is hard nodig om mijn parentelen en kwartierstaten mooier en beter te maken door alle aanvullingen en/of correcties door te sturen naar het eerdergenoemd email adres.

Niet gepubliceerde gegevens

De wet Persoonsbescherminng staat mij  niet toe om alle personen die in het databestand voorkomen, te publiceren op mijn website in de HTM’s en/of PDF’s.

Deze gegevens kunnen en mogen wel worden uitgewisseld, doch hiervoor zult U zelf eerst per email contact met mij moeten opnemen op: chris@kuipersgenealogie.nl

Als U mij schriftelijk bevestigd dat U deze niet gepubliceerde gegevens alleen voor Uzelf zult gebruiken, en niet voor enig andere publicatie, dan kunnen deze gegevens via de mail naar U worden toegezonden.

Maar hier staat wel tegenover, dat U moreel dan verplicht bent om alle aanvullingen en/of wijzigingen op deze gegevens naar mij terug te mailen.

Want: Voor wat, hoort wat!!!

Via je computer zoeken in de PDF’s en/of HTM’s

Open op onze website een HTM of PDF.

Klink rechts boven op de drie puntjes.

Dan verschijnt en balkje “Zoeken”

Tik hier een naam of een datum in.

Het programma springt automatisch naar de eerste link met deze zoekopdracht.

Door op het pijtle rechts te tikken, springt het programma naar de eerstvolgende link, die aan de zoekopdracht voldoet.

En niet vergeten om aanvullingen en/of correcties naar mij door te sturen per mail: chris@kuipersgenealogie.nl

Via je I-pad zoeken in pdf’s of Htm’s

Open een HTM of PDF en klik in de bovenste balk op figuur “vierkant met pijl naar boven”.

Selecteer “Zoek op deze pagina”

Onderin kan je een datum of naam invullen.

Het programma laat links onderaan de hoeveelheid zoekresultaten zien.

Door daar op het pijltje naar boven of beneden te tikken springt het programma naar het eerstvolgende resultaat dat voldoet aan de ingetikte naam of datum.

Bij de PDF’s zit een storende fout dat de pagina naar heel groot springt. Met je vingers naar elkaar toeschuiven en het is weer opgelost.

En vooral niet vergeten om aanvullingen en/of correcties te mailen naar: chris@kuipersgenealogie.nl

 

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De druk, die op onze hobby wordt gelegd met de nieuwe privacy regels heeft mij er toe aangezet om al mijn pfd bestanden te herschrijven.
Ik kan niet uitsluiten, dat ik iets over het hoofd heb gezien, maar U mag er vanuit gaan dat ik een rappel tot aanpassing onmiddellijk zal doorvoeren.
Dat neemt niet weg, dat ik van mening ben, dat dit allemaal grote flauwe kul is.
In onze hobby genealogie wordt alleen maar gegevens verzameld, en niets meer.
Nimmer heb ik gehoord dat een collega deze gegevens op welke wijze dan ook zodanig misbruikt heeft dat hiermee de privacy van personen werd geschaad.
Wij zijn geen Google of Facebook. Wij zijn enkel hobbyisten, die, net als vroeger met kentekennummers, luciferdoosjes of iets dergelijks, iets willen verzamelen.

Er is nog niemand, die mij heeft geschreven dat hij of zij niet in een Pdf bestand opgenomen willen worden, kan duidelijk maken “Waarom niet?”
Voor al deze mensen geldt, dat het echter slechts een kwestie van tijd is, of ze mogen wel gepubliceerd worden, want een mens zijn leven gaat heel snel, en langer hoef ik niet te wachten.
Zouden deze mensen ook zo moeilijk doen bij schoolregistratie, sportclubregistratie, dokterregistratie, en hun eigen internet accounts???

Privacy

Onderstaand bericht is afkomstig van het CBG:

Op juridisch gebied zijn er twee belangrijke zaken waar stamboomonderzoekers mee te maken krijgen: privacy en auteursrecht. Hoe moeten stamboomonderzoekers omgaan met gegevens van nog levende personen en wat valt er precies onder het auteursrecht?

Privacy
Je mag als stamboomonderzoeker gegevens over levende personen verzamelen. Het delen ervan met anderen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan. Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Op basis van die wet hoor je bij stamboomonderzoek de volgende regels te volgen:

Informeer de personen om wie het gaat.
Laat aan hen zien om welke informatie het gaat.
Vraag toestemming om de gegevens te publiceren.
Als alternatief kun je ook besluiten om geen gegevens openbaar te maken van personen die minder dan 100 jaar geleden zijn geboren. Daarnaast is het goed om terughoudend te zijn bij het publiceren van gegevens over familieleden die misstappen hebben begaan.

Zijn je eigen persoonsgegevens zonder toestemming gepubliceerd, spreek dan degene die dat deed daarop aan. Komen jullie niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die instelling houdt toezicht op naleving van de Wbp.

Tip
Toestemming voor publicatie geldt alleen voor de gelegenheid en vorm waarmee iemand akkoord gegaan is. Stemt iemand in met publicatie in een familieboek, dan mag je daarna niet zomaar zonder zijn of haar goedkeuring een digitale versie hiervan online zetten.

Auteursrecht
Of het auteursrecht een rol speelt bij stamboomonderzoek, verschilt per onderdeel. Genealogische feiten (plaatsen, namen en datums) vallen bijvoorbeeld niet onder het auteursrecht en mogen zomaar door andere onderzoekers worden gekopieerd. Gaat het om een zogenoemde ‘creatieve schepping’, zoals een foto of een door jou geschreven familieverhaal, dan is het auteursrecht wel van toepassing.

Je kunt natuurlijk besluiten om helemaal niets meer te publiceren, maar dan zullen andere onderzoekers ook niet meer zo snel informatie met jou delen.

De beste oplossing is om simpelweg respect te hebben voor het werk van andere onderzoekers en altijd te verwijzen naar de auteur van wie je de gegevens hebt overgenomen. Dat is tenslotte ook belangrijk in verband met een goede bronverantwoording.

Achternaam

De verplichting om een vaste achternaam te hebben gaat terug naar een oproep van 18 augustus 1811 in het door de Fransen bezette Koninkrijk Nederland om zich met een achternaam te laten registreren bij het gemeentehuis.
Het voeren van een achternaam was al normaal, maar op 18 augustus 1811 werd dit een verplichting.
In de zuidelijke provinciën van Nederlanden werd de familienaam al in 1796 ingevoerd in het bevolkingsregister.

Vernoemingen:

De oude manier van Vernoemingen ging meestal volgens onderstaand schema:
1e mannelijke kind – werd vernoemd naar: de opa van vaders kant
1e vrouwelijke kind – werd vernoemd naar: de oma van moeders kant
2e mannelijke kind – werd vernoemd naar: de opa van moeders kant
2e vrouwelijke kind – werd vernoemd naar: de oma van vaders kant
3e mannelijke kind – werd vernoemd naar: de oudste broer van vader
3e vrouwelijke kind – werd vernoemd naar: de oudste zus van moeder

Vanwege de hoge kindersterfte, kwam het heel vaak voor dat de naam van het jong overleden kind opnieuw werd gebruikt voor een volgend kind van hetzelfde geslacht.

Menig genealoog heeft bij zijn onderzoek naar zijn voorouders gebruik gemaakt van de volgende van vernoemingen van de kinderen om zodoende de nog onbekende opa’s en/of oma in de doopregisters te vinden.

Slachtoffers Watersnoodramp gemeente Halsteren en Lepelstraat

Vanwege de grote belangstelling voor het gemaakte overzicht voor de gemeente Nieuw-Vossemeer heb ik voor de gemeente Halsteren en Lepelstraat een gelijksoortige lijst op mijn website gepubliceerd.
Uiteraard sta ik open voor correcties en/of aanvullingen. Geeft U ze a.u.b. door op mijn emailadres: chris@kuipersgenealogie.nl
Samen maken we er een voor ons nageslacht bruikbaar document van.
Maar daarbij heb ik uw hulp hard nodig.